Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị khoa học sự sống, Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu

Lò lai UVP Multidizer Oven

27Lò lai

UVP Multidizer

Ứng dụng: tạo môi trường nhiệt độ ủ lý tưởng trong các thí nghiệm Southern, Northern, Western blots, lai tại chỗ (in situ hybridization) và gắn acid nucleic lên màng nitrocellulose hoặc nylon.

Tính năng:

– Điều chỉnh chính xác nhiệt độ và tốc độ quay

– Vệ sinh dễ dàng

– Lựa chọn kích thước và vị trí đặt ống khác nhau

– Gồm 02 buồng lai độc lập

Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu  liên quan
Hotline: 092 700 4444