Đóng

Chili System 17/07/2018 Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Bệnh do ve

rapidstripe_kit-min

Bệnh bọ ve

Bộ kit cung cấp giải pháp đảm bảo độ nhanh và độ nhạy để phát hiện các tác nhận gây bệnh  trên bọ ve, nhằm mục đích chẩn đoán sớm các bệnh truyền nhiễm gặp phải do vết cắn từ bọ ve bằng kỹ thuật PCR.

rapidSTRIPE Rickettsia AssayKit phát hiện nhanh Rickettsia trong bọ ve
rapidSTRIPE Borrelia AssayKit phát hiện nhanh Borrelia trong bọ ve
rapidSTRIPE TBE AssayKit phát hiện nhanh Viêm não trong bọ ve
rapidSTRIPE Anaplasma AssayKit phát hiện nhanh Anaplasma phagocytophilum trong bọ ve
rapidSTRIPE Babesia AssayBabesia Kit phát hiện nhanh Babesia trong bọ ve

 

Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng  liên quan
Hotline: 092 700 4444