Chẩn đoán bệnh trên người

Chẩn đoán bệnh trên người Các bộ kit chẩn đoán bệnh trên người nhanh chóng, chính xác bằng kỹ thuật real-time PCR và ELISA đạt tiêu chuẩn CE-IVD ∗ INSTANT Virus RNA Kit Kit tách chiết RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể không tế bào, dịch phết đạt chứng nhận […]