Đóng

Kit và hóa chất sinh học phân tử

j_robogene_448_x_240_kits

Chẩn đoán bệnh trên người

Chẩn đoán bệnh trên người Các bộ kit chẩn đoán bệnh trên người nhanh chóng, chính xác bằng kỹ thuật real-time PCR và ELISA đạt tiêu chuẩn CE-IVD ∗ INSTANT Virus RNA Kit Kit tách chiết RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể không tế bào, dịch phết đạt chứng nhận […]

antibodies-min

Kháng thể và protein

Kháng thể và protein ∗ Kháng thể cho Alpha-Synuclein người ∗ Kháng thể đơn dòng ∗ Kháng thể cho Tau  người ∗ Synucleins ∗ Kháng thể cho protein Prion ∗ Tau proteins ∗ Kháng thể cho Beta-Amyloid ∗ Prion proteins ∗ Kháng thể cho Transglutaminase mô người ∗ Beta-Amyloid proteins ∗ Protein tổng hợp và […]

Hotline: 092 700 4444