Đóng

Thiết bị điện di và blotting

compact_line

Thiết bị điện di agarose Biometra Compact XSS, M, Multi-Wide và LXL

Thiết bị điện di agarose (điện di ngang) Biometra Compact XS/S, M và L/XL Tính năng: – Khay gel truyền UV – Các model đáp ứng nhu cầu lượng mẫu khác nhau – Lược tương thích pipet đa kênh – Hệ đúc gel đơn giản Kích thước gel: Compact XS: 8.2 cm × 7.1 cm […]

Hotline: 092 700 4444