Thiết bị PCR Biometra TAdvanced

Thiết bị PCR Biometra Tadvanced Ứng dụng: Thực hiện phản ứng PCR khuếch đại trình tự DNA/cDNA trong nghiên cứu sinh học phân tử tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu, chẩn đoán Tính năng: – 12 loại block khác nhau: block đơn 60 giếng, 96 giếng, 384 giếng; block đôi 48 giếng, 30 giếng […]