Đóng

Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng

Chili System 17/07/2018 Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Chẩn đoán thú ý

prrsv_check_elisa-min

Chẩn đoán thú ý

PRRSV NA/EU TYP ELISA

 

Bộ kit phân biệt kháng thể  virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRSV) trong huyết thanh lợn bằng kỹ thuật ELISA
PRRSV CHECK ELISA

 

Bộ kit xác định kháng thể chống lại PRRSV  loại 1 và loại 2
Kit cho các protein Prion
Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng  liên quan
Hotline: 092 700 4444