Đóng

Di truyền ngoại gen

Chili System 17/07/2018 Di truyền ngoại gen, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Di truyền ngoại gen

innuconvert_bisulfite_all_in_one_kit-minDi truyền ngoại gen (Epigenomic)

Dòng sản phẩm ứng dụng trong di truyền ngoại gen (epigenomic) mang đến hiệu suất thu hồi và tỷ lệ chuyển đổi tối ưu, nhanh chóng và tin cậy.

PME free-circulating DNA Extraction Kit/PME free-circulating DNA Kit-IPC16

· 

Bộ kit tách chiết bằng tay/tự động DNA (trên thiết bị innuPure C16A0  tự do ngoại bào dựa trên công nghệ PME từ các mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch tầng trung và bề mặt nuôi cấy tế bào và các dịch cơ thể khác
innuCONVERT Bisulfite Basic KitBộ kit tác chiết DNA từ các mẫu (DNA tinh sạch, mô, tế bào, dịch nuôi cấy, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu…) và chuyển đổi các cytosine không methyl hóa trên sợi DNA sang uracil
innuCONVERT Bisulfite All-In-One Kit
innuCONVERT Bisulfite Body Fluids Kit
Hotline: 092 700 4444