Đóng

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)

Chili System 16/07/2018 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Dòng sản phẩm UV-Vis diode array

12Máy quang phổ UV-Vis SPECORD S 600 kết hợp độ chính xác và xử lý thuận tiện cần thiết trong các phòng thí nghiệm với tốc độ, độ tin cậy và hiệu suất quang học cao cấp. Máy quang phổ mảng diode hiệu suất cao đồng thời này hoạt động chính xác, nhanh chóng, đồng thời.

Những lợi thế phân tích:

Hệ thống đa sắc độ chính xác cao – được điều chỉnh và cố định vĩnh viễn mà không có bộ phận chuyển động

Mở ngăn mẫu chứa tất cả các phụ kiện có sẵn của SPECORD S 600

Đặc tính quang phổ tuyệt vời, đo nhanh quang phổ hoàn chỉnh trong vòng chưa đầy 12 mili giây

Gói Life Sience để đo các thể tích mẫu nhỏ, xác định DNA / RNA (mô-đun bổ sung)

Tự điều chỉnh tuyến tính trắc quang

Tự động điều chỉnh ánh sáng lạc

Nguồn ánh sáng dễ tiếp cận và có thể thay đổi

Hệ thống tự kiểm tra (SCS)

Hệ thống quang học MCS (Hệ thống đa kênh) đã chứng minh giá trị của nó dựa trên sự tin cậy lâu dài trong phân tích trong phòng thí nghiệm cũng như phân tích quy trình.

Quang học độ chính xác cao:

Các hệ thống đa sắc, được thiết kế để hoạt động mà không có bất kỳ thành phần nào có thể di chuyển được, là trung tâm của SPECORD S 600. Quang học chính xác cao bao gồm lưới được điều chỉnh quang sai, khe cơ học và đầu dò mảng diode. Được bọc trong một cơ cấu thạch anh-gốm chắc chắn, nó được điều chỉnh vĩnh viễn, cố định và không nhạy cảm với các ảnh hưởng bên ngoài.

Thiết kế này đảm bảo kết quả rất chính xác và có khả năng tái sản xuất cao. Đồng thời, SPECORD S 600 cung cấp tất cả sự linh hoạt cần thiết để giải quyết hầu hết các vấn đề trong phân tích. Độ chắc chắn, ổn định nhiệt cũng như năng suất ánh sáng cao là những lợi thế được bổ sung của thiết bị này.

Máy quang phổ tốc độ cao

Với tốc độ quét tối thiểu là 12 mili giây, từ khoảng phổ UV đến NIR, SPECORD S 600 cung cấp tôc độ phân tích cực nhanh.

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)  liên quan
Hotline: 092 700 4444