Đóng

Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN)

Chili System 16/07/2018 Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Hệ thống TOC/TN-multi pharma

13Multi N/C pharma – thiết kế chuyên biệt cho dược phẩm

Multi N/C pharma là hệ thống độc đáo phù hợp cho phân tích nước siêu sạch, đặc biệt cho phân tích WFI (Nước cho tiêm), AP (nước tinh khiết) và mẫu lỏng và rắn (gạc) từ các tiêu chuẩn sạch phê chuẩn.

Multi N/C pharma đã được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng này và có sẵn trong hai model:

Multi N/C pharma HT: đốt nhiệt độ cao xúc tác lên đến 950 ° C

Multi N/C pharma UV: quá trình oxy hóa hóa chất ướt trong lò phản ứng UV công suất cao

Cả hai thiết bị đều tập trung vào độ chính xác và độ chuẩn của kết quả đo trong khoảng đo thấp hơn. Điều này có thể được thực hiện bởi Hệ thống quản lý lưu lượng VITA, bằng cách bơm mẫu lượng lớn với sự trợ giúp của van đo chính xác cao và phương pháp hiệu chuẩn phụ thuộc vào dung lượng điều này cho phép việc hiệu chuẩn đáng tin cậy với dải ppb thấp hơn.

Giá trị blank hệ thống được tối thiểu bằng cách tự động xả các hóa chất đã qua sử dụng. Ngoài ra, sự phân hóa không blank được cung cấp mà không có thuốc thử.

Điểm nổi bật của multi N/C pharma

Bộ phản ứng UV công suất lớn-tuổi thọ cao oxy hóa dạng ướt với 3 năm bảo hành

Quá trình oxy hóa xúc tác nhiệt lên đến 950°C với công nghệ lò đã được chứng minh và bảo hành 10 năm

Độ nhạy và độ chính xác tối đa trong phạm vi ppb

Ảnh hưởng của giá trị blank được loại bỏ hiệu quả

Hệ thống tự kiểm tra (SCS)

Tuân thủ quy định FDA 21 CRF phần 11

Trình tự SST tích hợp trong phần mềm multiWin

Bao hàm các chứng chỉ chất lượng (IQ, OQ, PQ)

Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN)  liên quan
Hotline: 092 700 4444