Đóng

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết bằng tay (manual), Kit và hóa chất sinh học phân tử

Hóa chất khác

innusolv_rna_reagent-min

Hóa chất khác

Các hóa chất sử dụng trong quá trình tách chiết acid nucleic

innuPREP DNase I Digest KitKit thủy phân DNA
innuPREP DNase I KitKit thủy phân lượng DNA nhỏ nhất còn lại trong mẫu RNA
innuPREP Proteinase KProteinase K
innuSOLV RNA ReagentHóa chất dùng cho phương pháp guanidine isothiocyanate/phenol cải biến để tách chiết RNA
Kit tách chiết bằng tay (manual)  liên quan
Hotline: 092 700 4444