Đóng

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)

Chili System 16/07/2018 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Kết nối hệ thống đo độ hòa tan (Dược phẩm)

10Máy quang phổ UV-Vis SPECORD PLUS có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống đo độ hòa tan trực tuyến có bán sẵn trên thị trường.

Việc lắp đặt các hệ thống đo độ hòa tan từ các nhà sản xuất khác nhau có mặt trên toàn thế giới ngày càng tăng liên tục. Các máy quang phổ được tích hợp hoàn toàn trong phần mềm hệ thống xử lý của nhà cung cấp máy đo độ hòa tan. Sự hài lòng cao của người dùng đã thể hiện độ tin cậy và độ chắc chắn của các máy quang phổ được lắp đặt.

Với ưu điểm của máy quang phổ SPECORD PLUS, sự kết hợp này cung cấp một hệ thống kiểm tra tự động tinh vi cho phép đo UV-Vis trực tuyến.

SPECORD 210 PLUS – Hệ thống hai chùm tia mạnh mẽ với 4 độ rộng khe thay đổi

SPECORD 200 PLUS – Hệ thống hai chùm tia mạnh mẽ với độ rộng khe cố định

Ưu điểm của máy quang phổ:

Phạm vi phổ rộng

Quang học hiệu suất cao với hiệu suất độ phân giải cao và bảo hành dài hạn 10 năm

Độ ổn định lâu dài tuyệt vời với việc sử dụng công nghệ CDD

Ngăn mẫu lớn cung cấp đầu ra cho chất lỏng

Phù hợp với tất cả dược điển quốc tế cũng như nhu cầu của FDA 21 CFR Phần 11

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)  liên quan
Hotline: 092 700 4444