Đóng

Chili System 17/07/2018 Hóa chất, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Kháng thể và protein

antibodies-min

Kháng thể và protein

Kháng thể cho Alpha-Synuclein ngườiKháng thể đơn dòng
Kháng thể cho Tau  ngườiSynucleins
Kháng thể cho protein PrionTau proteins
Kháng thể cho Beta-AmyloidPrion proteins
Kháng thể cho Transglutaminase mô ngườiBeta-Amyloid proteins
Protein tổng hợp và tái tổ hợp
Hóa chất  liên quan
Hotline: 092 700 4444