Đóng

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết bằng tay (manual), Kit và hóa chất sinh học phân tử

Làm giàu

pme_free_circulating_dna_kit-min

Kit làm giàu (Enrichment)

Giải quyết vấn đề về giới hạn phát hiện trong chẩn đoán, các bộ kit làm giàu của Analytik Jena khôi phục lượng acid nucleic nhỏ nhất cũng như giảm các chất ức chế và chất ô nhiễm

Đảm bảo: hiệu năng, tốc độ và kết quả!

PME free-circulating DNA Extraction KitKit tách chiết DNA tự do từ các mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch bề mặt và tầng trung nuôi cấy tế bào, các dịch cơ thể
LOOXSTER® Enrichment KitKit làm giàu DNA vi khuẩn và nắm từ hỗn hợp chủ yếu DNA nhân thực đã tách chiết
Kit tách chiết bằng tay (manual)  liên quan
Hotline: 092 700 4444