Đóng

Hệ thống phân tích chuyên dụng nguyên tố C/N/S/Cl

Chili System 16/07/2018 Hệ thống phân tích chuyên dụng nguyên tố C/N/S/Cl, Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Multi EA 4000

17Phân tích môi trường

Multi EA 4000 cung cấp khả năng phân tích môi trường chính xác, đáng tin cậy và cực kỳ dễ sử dụng. Nó đảm bảo cho người dùng xác định hoàn toàn tự động các thông số liên quan đến môi trường TC, TOC, TIC, EC và BOC trong đất, trầm tích, chất thải, khoáng chất và các chất rắn vô cơ khác.

Phân tích nguyên tố

Multi EA 4000 chuẩn giá trị cho phân tích nguyên tố macro nhanh, bảo trì thấp. Nó cho phép người dùng xác định các thông số TS và TC trong chất rắn vô cơ và hữu cơ một cách đơn giản và đồng thời. Việc xác định TX hoàn toàn không còn là vấn đề. Hơn nữa, các tùy chọn bổ sung cho các đặc tính carbon – TOC, TIC, EC, OC và BOC.

Ưu điểm trong nháy mắt

Đối với các mẫu có trọng lượng đến 3 g, không cần việc đồng nhất mẫu khó khăn

Công nghệ gốm sứ nhiệt độ cao (HTC) cực kỳ mạnh mẽ và không cần chất xúc tác; nó rất dễ dàng để cho phân tích chính xác, ngay cả với các mẫu mạnh và ăn mòn ở nhiệt độ cao lên đến 1500°C

Xác định các thông số tổng cacbon (TC / TOC / TIC / EC / BOC)

Xác định TOC / TIC / TC hoàn toàn tự động trong một chuỗi phân tích

Xác định TOC phù hợp

Kết quả tốt nhất trong phân tích TOC với sự lựa chọn tự do nguyên tắc xác định tối ưu (trực tiếp hoặc bằng phương pháp vi phân)

Tùy chọn nhiệt phân để xác định các thông số EC và BOC

Phát hiện carbon và lưu huỳnh đồng thời

Nhờ đầu dò NDIR phạm vi rộng đặc biệt

Khoảng đo động học, rộng từ ppm đến phần trăm

Các vật liệu có độ bền cao, cấu hình quang học chuyên dụng và việc làm sạch khí hiệu quả đảm bảo sự ổn định lâu dài, ngay cả đối với các ứng dụng khó khăn nhất

Phát hiện clo

Thiết bị đo khoảng rộng và công nghệ phân chia sáng tạo được cung cấp để phân tích clo trên một phạm vi hoạt động rộng

Cell đo chắc chắn, yêu cầu bảo trì thấp với điện cực độc quyền sáng chế

Phân tích chất rắn – dễ dàng và đáng tin cậy

Đa dạng ứng dụng độc đáo

Hoạt động rất thuận tiện

Điều hướng phần mềm trực quan

Yêu cầu bảo trì tối thiểu

Chi phí vận hành thấp

Hệ thống tự kiểm tra (SCS)

Lấy mẫu rắn hoàn toàn tự động với thông lượng mẫu cao

Hệ thống phân tích chuyên dụng nguyên tố C/N/S/Cl  liên quan
Hotline: 092 700 4444