Đóng

Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES)

Chili System 16/07/2018 Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

PlasmaQuant PQ 9000

1PlasmaQuant PQ 9000

Với sự nhấn mạnh rõ ràng về khả năng ứng dụng rộng rãi và hiệu quả, PlasmaQuant PQ 9000 được thiết kế cho người dùng có nhu cầu cao về dung sai ma trận, mạnh mẽ trong phân tích và sẵn sàng hoạt động nhanh. Công nghệ plasma và torch mới nhất từ Analytik Jena đảm bảo năng suất và phương pháp mạnh mẽ cho các mẫu thực phẩm nông nghiệp, môi trường. Ngay cả các mẫu như đất, hóa dầu, mạ điện hoặc nước thải chứa muối đều được phân tích không nhiễu và không cần chuẩn bị trước nhờ vào V Shuttle Torch. Công dụng của Dual View PLUS cung cấp các phân tích đồng bộ nguyên tố dạng vết và thành phần chính mà không cần quá trình chuẩn bị mẫu dài hoặc thỏa hiệp trong hiệu suất phân tích (DL / RSD).

PlasmaQuant PQ 9000 – Lợi ích đạt được:

• Phân tích sự cố và xử lý đơn giản các mẫu ma trận cao sử dụng V Shuttle Torch

• Sẵn sàng nhanh để đo lường và độ linh hoạt phương pháp nhờ Bộ tạo tần số cao

• Xác định đồng bộ các nguyên tố dạng vết và các thành phần chính với Dual View PLUS

Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES)  liên quan
Hotline: 092 700 4444