Đóng

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết tự động, Kit và hóa chất sinh học phân tử

SmartExtraction

smartextraction_keyvisual-min

 

SmartExtraction

Thế hệ kit tách chiết mới!

Công nghệ DC (dual – chemistry) kết hợp bền mặt thông minh (Smart Surface) tối ưu hóa hiệu quả tách chiết, phù hợp cho các hệ thống tách chiết tự động InnuPure, GeneTheatre, CyBio® FeliX và CyBio® SELMA

smart Blood DNA Midi prep (a)Tách chiết DNA từ mẫu máu toàn phần
smart DNA prep (a)Kit tách chiết DNA từ mẫu mô, tế bào eukaryotic, đuôi động vật gặm nhận, tế bào vi khuẩn, nấm men
smart Blood DNA Midi Direct prep (a)Kit tách chiết DNA phân tử lượng lớn từ mẫu máu toàn phần
Kit tách chiết tự động  liên quan
Hotline: 092 700 4444