Đóng

Kit tách chiết bằng tay (manual)

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết bằng tay (manual), Kit và hóa chất sinh học phân tử

Tách chiết DNA Plasmid

innuprep_kit_orange-min

Kit tách chiết DNA Plasmid

innuPREP Plasmid Mini Kit 2.0 giúp quá trình tách chiết DNA plasmid từ vi khuẩn nuôi cấy trở nên đơn giản và dễ dàng với các protocol đã được tối ưu.

innuPREP Plasmid Mini Kit 2.0Kit tách chiết DNA plasmid số lượng bản copy lớn hoặc nhỏ 1 construct và cosmid DNA từ vi khuẩn nuôi cấy (0.5 – 15 ml)

 

Kit tách chiết bằng tay (manual)  liên quan
Hotline: 092 700 4444