Đóng

Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Tách chiết DNA

innuspeed_kit_blue-min

Tách chiết DNA

Bộ kit tách chiết DNA từ các loại mẫu khác nhau, được bao gồm các ống nghiền mẫu chứa các hạt nghiền giúp tối ưu quá trình xử lý mẫu trước khi tách chiết và quá trình ly giải, đặc biệt đối với các mẫu cứng

innuSPEED Tissue DNA KitTách chiết DNA mẫu mô; đuôi động vật gặm nhấm, mẫu sụn; mẫu khô hoặc mẫu từ bảo tàng, kho lưu trữ; côn trùng;
innuSPEED Plant DNA KitTách chiết DNA mẫu thực vật
innuSPEED Soil DNA KitTách chiết DNA vi sinh vật từ mẫu đất
innuSPEED Bacteria/Fungi DNA KitTách chiết DNA từ vi khuẩn Gram+, nấm men và bào tử nấm
Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu  liên quan
Hotline: 092 700 4444