Đóng

Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Tách chiết RNA vi sinh vật

blackprep_kit-min

Kit tách chiết RNA Vi sinh vật

Các bộ kit tách chiết RNA virus và vi khuẩn đồng thời hoặc riêng rẽ  từ các loại mẫu khác nhau với chất lượng cao đồng thời không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe (không sử dụng hóa chất độc hại β-mercaptoethanol)

innuPREP MP Basic Kit AKit tách chiết DNA và/hoặc RNA virus/vi khuẩn từ dịch cơ thể, huyết thanh, huyết tương, dịch nổi tế bào, nước bọt, dịch nổi nuôi cấy tế bào, mẫu sinh thiết, tế bào, mẫu phân, dịch phết mũi họng
blackPREP Tick DNA/RNA KitKit tách chiết đồng thời DNA và RNA từ bọ ve
innuPREP Virus RNA KitKit tách chiết và tinh sạch RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể, dịch nổi nuôi cấy, mô, sinh thiết, dịch phết
innuPREP Virus DNA/RNA KitKit tách chiết đồng thời DNA và RNA virus từ huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể, dịch nổi nuôi cấy, mẫu mô, sinh thiết, dịch phết
Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu  liên quan
Hotline: 092 700 4444