Đóng

Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Tách chiết RNA

innuspeed_kit_blue-min

Tách chiết RNA

Bộ kit tách chiết RNA bao gồm các ống nghiền mẫu chứa các hạt nghiền với vật liệu và kích thước tối ưu cho từng loại mẫu giúp nâng cao tối đa hiệu suất tách chiết đối với các mẫu cứng. Bộ kit không sử dụng β-mercaptoethanol gây độc hại

innuSPEED Tissue RNA KitTách chiết RNA tổng số từ mẫu mô
innuSPEED Plant RNA KitTách chiết RNA tổng số của thực vật từ các loại mẫu thực vật khác nhau
innuSPEED Bacteria/Fungi RNA KitTách chiết RNA tổng số bào tử nấm và vi khuẩn gram+
Kit tách chiết sử dụng với máy nghiền mẫu  liên quan
Hotline: 092 700 4444