Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị điện di và blotting, Thiết bị khoa học sự sống

Thiết bị blotting Biometra FastblotTM

fastblot_b43_b44-minHệ thống chuyển màng bán khô (blotting)

Bionmetra FastBlot

Ứng dụng: chuyển protein đã phân tách từ gel polyacrylamide lên màng (nilon hoặc nitrocenlulose) bằng kỹ thuật blotting bán khô (semi-dry)

Tính năng:

– Chuyển protein lên màng nhanh chóng

– Điện cực Platinum / titanium hoặc carbon bọc nhựa

– Kích thước điện cực: 16 cm x 20 cm

– Chuyển các phan tử protein kích thước lên tới 150 kDa

– Tùy chọn làm mát.

Thiết bị điện di và blotting  liên quan
Hotline: 092 700 4444