Đóng

Sản phẩm

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị điện di và blotting, Thiết bị khoa học sự sống

Thiết bị điện di giải trình tự Biometra Model S2

846-21105036_1

Thiết bị điện di giải trình tự

Biometra Model S2

Tính năng:

– Kích thước gel 30 x 40 cm đễ dàng phù hợp với film X-ray kích thước chuẩn 14 in x 17 in

– Giảm nguy cơ hình thành hiện tượng”smiling” nhờ tấm nhôm phân bố nhiệt độ đồng đều trên toàn bộ bản gel

– Hệ thống chống trang đôch đái

– Nắp khóa trong an toàn

– Các loại lược khác nhau để lựa chọn

Thiết bị điện di và blotting  liên quan
Hotline: 092 700 4444