Đóng

Sản phẩm

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị điện di và blotting, Thiết bị khoa học sự sống

Thiết bị điện di trường xung Biometra Rotaphor 8

rotaphor_system

Thiết bị điện di trường xung

Biometra Rotaphor 8 System

Tính năng:

– Phân tách các phân tử DNA kích thước lớn (lê tới 8 Mb = 8,000 kb)

– Điện cực xoay sáng chế tạo các góc điện trường khác nhau

– Độ phân giải vượt trội

– Các protocol đã tối ưu cho các dải kích thước khác nhau

Thiết bị điện di và blotting  liên quan
Hotline: 092 700 4444