Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị khoa học sự sống, Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu

Tủ ấm UV

28

Tủ ấm UV

Ứng dụng: Tạo môi trường nhiệt độ ổn định nuôi cấy vi sinh vật, nấm …

Tính năng:

– Nhỏ gọn

– Điều khiển vi xử lý: độ đồng nhất nhiệt đô cao

– Khử trùng bằng UV bước sóng ngắn (254 nm)

– Vị trí khay có thể điều chỉnh

Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu  liên quan
Hotline: 092 700 4444