Đóng

Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng

Chili System 17/07/2018 Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Xác định virus, vi khuẩn

j_robogene_448_x_240_kits

Xác định virus, vi khuẩn

RoboGene® HCMV DNA Quantification KitKit định lượng uman Cytomegalovirus (HCMV) DNA trong huyết thanh, huyết tương người bằng kỹ thuật real-time PCR
RoboGene® HSV DNA Qualitative KitKit phát hiện HSV-1 và HSV-2 DNA bằng kỹ thuật real-time PCR
RoboGene® MTB DNA Qualitative KitKit phát hiện chủng vi khuẩn M. tuberculosis và M. bovis bằng kỹ thuật real-time PCR
Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng  liên quan
Hotline: 092 700 4444