Đĩa, ống PCR

Đĩa PCR, ống PCR – Ống PCR 0.2 ml, 0.5 ml – Dây (strip) 8 ống kèm băng dán cho PCR và qPCR – Đĩa PCR, qPCR định dạng: 36 giếng, 48 giếng, 96 giếng