Đóng

Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng

Xác định virus, vi khuẩn

Xác định virus, vi khuẩn ∗ RoboGene® HCMV DNA Quantification Kit Kit định lượng uman Cytomegalovirus (HCMV) DNA trong huyết thanh, huyết tương người bằng kỹ thuật real-time PCR ∗ RoboGene® HSV DNA Qualitative Kit Kit phát hiện HSV-1 và HSV-2 DNA bằng kỹ thuật real-time PCR ∗ RoboGene® MTB DNA Qualitative Kit Kit phát hiện chủng vi […]

Kiểm soát chất lượng thực phẩm

Kiểm soát chất lượng thực phẩm Dòng sản phẩm cung cấp các giải pháp kiểm soát chất lượng thực phẩm: phát hiện và định lượng các tác nhân gây bệnh trong thực phẩm, xác định các loại thịt được sử dụng trong thực phẩm đảm bảo tính an toàn, chính xác và trung thực các […]

Hotline: 0339 777 166