Di truyền ngoại gen

Di truyền ngoại gen (Epigenomic) Dòng sản phẩm ứng dụng trong di truyền ngoại gen (epigenomic) mang đến hiệu suất thu hồi và tỷ lệ chuyển đổi tối ưu, nhanh chóng và tin cậy. PME free-circulating DNA Extraction Kit/PME free-circulating DNA Kit-IPC16 ·  Bộ kit tách chiết bằng tay/tự động DNA (trên thiết bị innuPure […]