Đóng

Hệ thống khối phổ Plasma cảm ứng (ICP-MS)

PlasmaQuant MS Elite – Triển vọng mới cho ICP-MS

PlasmaQuant MS Elite được tối ưu hóa cho các ứng dụng nghiên cứu hàng đầu đòi hỏi độ nhạy cao, tính linh hoạt và giới hạn phát hiện thấp nhất. PlasmaQuant MS Elite mang lại hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng, bao gồm các nghiên cứu hàng đầu, hiệu quả từ độ nhạy […]

Hotline: 0339 777 166