Đóng

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)

10

Kết nối hệ thống đo độ hòa tan (Dược phẩm)

Máy quang phổ UV-Vis SPECORD PLUS có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống đo độ hòa tan trực tuyến có bán sẵn trên thị trường. Việc lắp đặt các hệ thống đo độ hòa tan từ các nhà sản xuất khác nhau có mặt trên toàn thế giới ngày càng tăng liên […]

Hotline: 0339 777 166