Scandrop2

Thiết bị quang phổ thể tích nhỏ (đo nồng độ DNA, RNA, protein) Scandrop2 Ứng dụng: Đo xác định nồng độ DNA, RNA, Protein trong quá trình chuẩn bị mẫu, xác định động học enzyme. Tính năng: – Chính xác: Thiết bị đo độ hấp thụ trong dải bước sóng rộng 220 nm tới 1000 […]