InnuPure C16 touch

Thiết bị tách chiết acid nucleic tự động InnuPure C16 touch Ứng dụng: Tách chiệt tự động hoàn toàn acid nucleic (DNA/RNA), phù hợp cho các phòng thí nghiệm có số lượng mẫu lớn Tính năng: InnuPure® C16 touch – Tiêu chuẩn mới trong tách chiết tự động – Đa dạng ứng dụng: dải rộng lựa chọn các […]