Đóng

Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu

29

Máy nghiền mẫu

Máy nghiền mẫu SpeedMill PLUS Ứng dụng: Nghiền đồng nhất các loại mẫu (vi sinh vật, nấm, thực vật, hạt, gỗ, xương…) chuẩn bị cho quá trình tách chiết và tinh sạch DNA, RNA, Protein tiếp theo. Tính năng: – Nghiền đồng nhất toàn bộ mẫu, đảm bảo độ tái lặp lại – Giữ lạnh […]

27

Lò lai UVP Multidizer Oven

Lò lai UVP Multidizer Ứng dụng: tạo môi trường nhiệt độ ủ lý tưởng trong các thí nghiệm Southern, Northern, Western blots, lai tại chỗ (in situ hybridization) và gắn acid nucleic lên màng nitrocellulose hoặc nylon. Tính năng: – Điều chỉnh chính xác nhiệt độ và tốc độ quay – Vệ sinh dễ dàng […]

26

Lò lai UVP Hybridizer

Lò lai UVP Hybrilink Ứng dụng: tạo môi trường nhiệt độ ủ lý tưởng trong các thí nghiệm Southern, Northern, Western blots, lai tại chỗ (in situ hybridization) và gắn acid nucleic lên màng nitrocellulose hoặc nylon. Tính năng: – Bộ vi xử lý điều khiển nhiệt độ ủ – Hiển thị LED vận hành […]

Hotline: 0339 777 166