CyBio SELMA

Thiết bị pha trộn chất lỏng bán tự động CyBio SELMA Ứng dụng: pha trộn hóa chất trên các đĩa 96, 384 giếng, thay môi trường nuôi cấy tế bào, chuẩn bị phản ứng ELISA, pha loãng háo chất, tách chiết DNA…nhanh chóng và đơn giản – Thiết bị thao tác bán tự động với […]