Đóng

Tin tức

Trang thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dịch bệnh COVID-19 / virus SARS-CoV-2 trang thiết bị xét nghiệm được cung cấp bởi Analytik Jena Việt Nam  Analytik Jena Việt Nam cung cấp đầy đủ giải pháp và thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với công nghệ và trang thiết bị được nghiên cứu, sản xuất bởi Analytik Jena GmbH – Đức Analytik Jena […]

Hotline: 0339 777 166