Đóng

Hệ thống pha trộn chất lỏng (Liquid Handling)

Chili System 17/07/2018 Hệ thống pha trộn chất lỏng (Liquid Handling), Thiết bị phòng thí nghiệm tự động

CyBio SELMA

cybio_selma_96_and_384

Thiết bị pha trộn chất lỏng bán tự động

CyBio SELMA

Ứng dụng: pha trộn hóa chất trên các đĩa 96, 384 giếng, thay môi trường nuôi cấy tế bào, chuẩn bị phản ứng ELISA, pha loãng háo chất, tách chiết DNA…nhanh chóng và đơn giản

– Thiết bị thao tác bán tự động với đầu pipet 96 hoặc 384 kênh

– Vận hàng đơn giản, dễ dàng với màn hình cảm ứng

– Thay đổi tip dễ dàng, nhanh chóng

– Lựa chọn các tham số thao tác và phương pháp lưu khác nhau.

Hotline: 0339 777 166