Đóng

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Chili System 16/07/2018 Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Hệ thống AAS – ContrAA series

9Dòng sản phẩm contrAA – Định nghĩa lại Quang phổ hấp thụ nguyên tử

Quang phổ hấp thụ nguyên tử dòng sản phẩm contrAA là các thiết bị duy nhất cung cấp Nguồn AAS Liên tục Độ phân giải cao (HR-CS AAS). Như một liên kết giữa các thiết bị AAS tiêu chuẩn và quang phổ ICP-OES, contrAA đã kết hợp những ưu thế tốt nhất của hai thế giới: phân tích đa nguyên tố nhanh và tuần tự, dễ dàng vận hành và khả năng quản lý chi phí.

Công nghệ độc đáo của contrAA cung cấp những lợi thế phân tích đáng kể so với dòng AAS truyền thống. Nhờ đèn hồ quang ngắn Xenon, phát ra phổ liên tục ở cường độ cao, bất kỳ nguyên tố và bước sóng nào cũng có thể được phân tích bất cứ khi nào có yêu cầu. Máy quang phổ có độ phân giải cao với đầu dò CCD tạo ra phổ hấp thụ phân giải cao cho mỗi mẫu, cho phép không chỉ đánh giá định lượng mà còn thông tin định tính về mẫu.

Với các tính năng như phân tích đa nguyên tố đồng thời và nhanh chóng – bao gồm sàng lọc tổng quan bán định lượng các mẫu không xác định và phân tích phi kim loại – contrAA mở ra nhiều lĩnh vực ứng dụng mới.

Các thuật toán hiệu chỉnh hiện đại cho các đường nền và quang phổ đã đưa năng suất và độ chính xác của AAS lên một tầm cao mới.

Dòng sản phẩm contrAA 800 – công nghệ vượt trội đảm bảo cho kết quả xuất sắc

• Đa nguyên tố

Một nguồn ánh sáng cho tất cả các nguyên tố, đồng thời và nhanh chóng

• Quang học độ phân giải cao

Phân tích không có nhiễu với độ chính xác cực cao

• Phổ HD

Hiển thị phổ 3D có độ phân giải cao cho thông tin phổ chi tiết

• Chế độ động học

Phạm vi đo lường được mở rộng lên tới 5 lần

Dòng sản phẩm contrAA 800 được cung cấp với 3 model cụ thể cho từng mục đích sử dụng:

1. ContrAA 800 F – cho chế độ ngọn lửa và công nghệ hydride

ContrAA 800 F là máy quang phổ hấp thụ nguyên tử có độ phân giải cao liên tục với công nghệ ngọn lửa và hydride. Nó cung cấp phân tích đa nguyên tố đồng thời và nhanh chóng bằng cách sử dụng kỹ thuật ngọn lửa với khoảng hoạt động linh hoạt từ dạng vết đến nồng độ cao. Kết hợp với kỹ thuật hydride cho phép xác định các nguyên tố tạo thành hydrua như antimon, asen, bitmut, selen hoặc thiếc.

2. ContrAA 800 G – cho chế độ lò graphite, phân tích mẫu rắn trực tiếp và HydrEA

ContrAA 800 G kết hợp độ chính xác cao của lò graphite gia nhiệt ngang với tất cả các ưu điểm của Quang phổ hấp thụ nguyên tử liên tục độ phân giải cao (HR-CS AAS).

Lò graphite gia nhiệt ngang đảm bảo:

– Điều kiện tối ưu để giảm hiệu ứng ma trận

– Xác định chính xác các nguyên tố khó gia nhiệt

– Phân phối nhiệt độ đồng đều

– Nhiệt độ nguyên tử hóa thấp hơn

– Giảm nhiễu pha khí

– Tốc độ gia nhiệt nhanh, tuyến tính

– Hiệu ứng nhớ tối thiểu

Bộ lấy mẫu tự động của lò graphite được tích hợp trên thiết bị chính cho phép việc phân tích và chuẩn bị mẫu một cách tự động. Hơn nữa, contrAA 800 G cũng có thể được vận hành với một bộ lấy mẫu tùy chọn solid AA (cho việc phân tích trực tiếp các chất rắn).

Bằng cách kết hợp công nghệ lò graphite và kỹ thuật hydride (HydrEA) contrAA 800 G có thể được áp dụng để xác định các nguyên tố tạo thành hydrua, như antimon, asen, bismuth, selen, hoặc thiếc.

3. ContrAA 800 D – cho chế độ ngọn lửa, chế độ lò graphite, công nghệ hydride, phân tích mẫu rắn trực tiếp và HydrEA

ContrAA 800 D là sản phẩm năng lực toàn diện cực kỳ linh hoạt với phạm vi ứng dụng vượt trội trong lĩnh vực AAS. Nhờ sự thay đổi của bộ nguyên tử hóa tự động của contrAA 800 D kết hợp kỹ thuật ngọn lửa, hydride- / Hydrea- và lò graphite, gồm cả phân tích mẫu rắn trực tiếp solid AA, với tất cả các ưu điểm công nghệ của phổ hấp thụ nguyên tử Nguồn Liên tục Độ phân giải cao trong một thiết kế nhỏ gọn.

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)  liên quan
Hotline: 0339 777 166