Đóng

Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN)

Chili System 16/07/2018 Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN), Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Hệ thống TOC/TN-multi N/C 3100

14Multi N/C 3100 – linh hoạt ở mức cao nhất

Từ nước siêu tinh khiết đến nước thải, multi N/C 3100 được khuyến nghị cho tất cả các loại mẫu. Hệ thống cực kỳ linh hoạt do sự kết hợp của quá trình đốt cháy nhiệt độ xúc tác và phun dòng chảy với công nghệ xả thông minh cho các mẫu hạt. Ngoài ra, multi N/C 3100 rất nhanh và đảm bảo xử lý lượng mẫu lớn ở chế độ NPOC.

Điểm nổi bật của multi N/C 3100

Tiêm dòng chảy với công nghệ xả thông minh cho các mẫu hạt

Van phun gốm cho độ bền cao

Độ nhạy phát hiện cao

Xử lý lượng mẫu lớn bằng cách rút và phân tích đồng thời

Đầu dò tiêu cự NDIR với bảo hành 10 năm

Quá trình oxy hóa nhiệt độ cao xúc tác lên đến 950°C với công nghệ lò đã được chứng minh và bảo hành 10 năm

Phân tích đồng thời TOC/TNb (với ChD hoặc CLD) trong toàn bộ phạm vi đo mà không thay đổi bộ chuyển đổi xúc tác

Tùy chọn với autosamplers với khả năng khác nhau

Đo TOC rắn với hệ thống đốt nhiệt độ cao không có chất xúc tác HT 1300

Hệ thống phân tích tổng cacbon (TOC) – nitơ (TN)  liên quan
Hotline: 0339 777 166