Đóng

Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng

Chili System 17/07/2018 Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng, Kit và hóa chất sinh học phân tử

Kiểm soát chất lượng thực phẩm

mikrobiologie_448x240_kits_03

Kiểm soát chất lượng thực phẩm

Dòng sản phẩm cung cấp các giải pháp kiểm soát chất lượng thực phẩm: phát hiện và định lượng các tác nhân gây bệnh trong thực phẩm, xác định các loại thịt được sử dụng trong thực phẩm đảm bảo tính an toàn, chính xác và trung thực các thành phẩm trong thực phẩm

innuDETECT Pathogen Assays Phát hiện các tác nhân gây bệnh trong thực phẩm: E.coli O157, Listeria spp., Salmonella enterica , Salmonella spp. ,  Shiga toxin 1, Shiga toxin 2
innuDETECT Halal & Halal Multiplex Assay Phát hiện sự khác biệt thịt lợn trong thịt lừa/ngựa
innuDETECT Species ID Assays Xác định loại thịt động vật (lợn, gà, bò…) được sử dụng trong thực phẩm
Chẩn đoán và kiểm soát chất lượng  liên quan
Hotline: 0339 777 166