Đóng

Chili System 16/07/2018 Sản phẩm, Thiết bị khoa học sự sống, Thiết bị trộn và đồng nhất mẫu

Máy nghiền mẫu

29Máy nghiền mẫu

SpeedMill PLUS

Ứng dụng: Nghiền đồng nhất các loại mẫu (vi sinh vật, nấm, thực vật, hạt, gỗ, xương…) chuẩn bị cho quá trình tách chiết và tinh sạch DNA, RNA, Protein tiếp theo.

Tính năng:

– Nghiền đồng nhất toàn bộ mẫu, đảm bảo độ tái lặp lại

– Giữ lạnh mẫu trong toàn bộ quá trình nghiền

– Hệ thống linh hoạt nghiền các loại mẫu khác nhau

– Đa dạng các lựa chọn ống nghiền (Lysis Tubes) sẵn có

– Bảng điều khiển cảm ưng với màn hình hiển thị lớn

– Có thể sử dụng chương trình cài đặt sẵn hoặc cài đặt các thông số mới

– Thiết kế nhỏ gọn

– Vận hành liên tục dễ dàng

– Không yêu cầu các dụng cụ để vận hành

– Độ ồn thấp

Hotline: 0339 777 166