Đóng

Hệ thống phân tích thủy ngân

Chili System 16/07/2018 Hệ thống phân tích thủy ngân, Sản phẩm, Thiết bị phân tích

Mercur

mercurHoàn toàn tự động và đáng tin cậy

Mercur là một hệ thống nhỏ gọn được tối ưu hóa đặc biệt để xác định hoàn toàn với chi phí hợp lý cho các phân tích thủy ngân dạng vết.

Nó được cấu hình sẵn trong AFS hoặc AAS, cho sự linh hoạt tối đa như một cấu hình AFS và AAS kết hợp với sự thay đổi được kiểm soát bằng phần mềm của kỹ thuật phát hiện. Thiết bị kết hợp công nghệ phát hiện rất nhạy với kỹ thuật hơi lạnh.

Mercur cung cấp

Giới hạn phát hiện cao tuyệt vời

Phần mềm WinAAS để xử lý dữ liệu toàn diện và kiểm soát chất lượng

Tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt nhất

Cấu hình khác nhau có sẵn cho toàn bộ khoảng phạm vi phân tích thủy ngân

Mercur AA và Mercur AA plus – phân tích thủy ngân dựa trên sự hấp thụ nguyên tử có hoặc không có làm giàu

Mercur và Mercur plus – thiết bị phân tích thủy ngân dựa trên huỳnh quang nguyên tử không có hoặc có làm giàu

Mercur DUO và Mercur DUO plus – thiết bị phân tích thủy ngân song song dựa trên huỳnh quang nguyên tử và hấp thụ nguyên tử không có hoặc có làm giàu

Ưu điểm chính

Tự động hóa cao – trong việc kết hợp với bộ lấy mẫu tự động và dễ vận hành, đáp ứng tất cả các yêu cầu từ một hệ thống phân tích thông thường hiện đại

Bơm dòng chảy có kiểm soát thời gian có hoặc không có bộ lấy mẫu tự động

Quy trình FBR độc đáo (Quay lại đường nền nhanh)

Cảm biến bong bóng – màng sấy được tối ưu hóa đặc biệt

Có thể chọn giữa ba chế độ làm giàu: không làm giàu, làm giàu đơn giản, và làm giàu tầng (tuân theo các yêu cầu của EPA 1631)

Tự động, kiểm soát khí lỏng thông minh, đảm bảo lượng tiêu thụ thuốc thử tối thiểu và thời gian đo ngắn

Liều lượng thông minh do hai hệ thống bơm riêng biệt – điều này đảm bảo làm sạch nhanh ống bơm, tiết kiệm thời gian và giảm lượng thuốc thử cần thiết

Hotline: 0339 777 166