Đóng

Kit tách chiết bằng tay (manual)

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết bằng tay (manual), Kit và hóa chất sinh học phân tử

Sản phẩm Cleanup

innuprep_kit_green-min

Sản phẩm Cleanup (kit tinh sạch)

innuPREP là dòng sản phẩm tinh sạch linh hoạt và hiệu quả. Các sản phẩm PCR không chỉ được phân tách mà còn được cô đặc nhờ khả năng điều chỉnh thể tích chiết đẩy.

innuPREP PCRpure Kit | innuPREP PCRpure 96 Kit Kit tinh sạch và/hoặc cô đặc sản phẩm PCR trực tiếp từ phản ứng PCR với 2 bước
innuPREP Gel Extraction Kit Kit tách chiết DNA từ gel agarose trong đệm TAE hoặc TBE
innuPREP DOUBLEpure Kit Kit tách chiết đoạn DNA từ gel agarose hoặc các sản phẩm khuếch đại của phản ửng PCR
innuPREP DYEpure Kit Kit loại bỏ thuốc nhuộm huỳnh quang từ phản ứng giải trình tự

 

Hotline: 0339 777 166