Đóng

Kit tách chiết bằng tay (manual)

Chili System 17/07/2018 Kit tách chiết bằng tay (manual), Kit và hóa chất sinh học phân tử

Tách chiết RNA tổng số

2017_total_rna_448x240

Kit tách chiết RNA tổng số

Dòng sản phẩm innuPREP tách chiết RNA tổng số từ các mẫu khác nhau sử dụng công nghệ cột Spin Filter, phân tách genomic DNA không cần sử dụng Dnase I , không sử dụng ß-mercaptoethanol gây độc hại tới sức khỏe

innuPREP DNA/RNA Mini Kit Kit tách chiết đồng thời genomic DNA/RNA tổng số từ tế bào nhân thực, mẫu mô, vi khuẩn gram + và gram –
innuPREP RNA Mini Kit 2.0 Kit tách chiết RNA tổng số từ tế bào nhân thực, mẫu mô, vi khuẩn gram + và gram -, mẫu sinh thiết
innuPREP Micro RNA Kit Kit tách chiết các phân tử RNA nhỏ như mRNA, tRNA, rRNA, sn RNA, miRNA, si RNA  từ mẫu tế bào nhân thực, mẫu mô, sinh thiết và vi khuẩn gram +, gram-
innuPREP Blood RNA Kit Kit tách chiết RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần (lên tới 1 ml)
innuPREP Plant RNA Kit Kit tách chiết RNA của mẫu thực vật
innuPREP FFPE total RNA Kit Kit tách chiết RNA của mẫu mô FFPE (cố định formalin, đúc parafin)
Hotline: 0339 777 166